GoldBold

فروش رزین قرمز رنگ PH

رزین قرمز ریخته گری وکساپ PH قرمز رنگ با کیفیت عالی ویژه دندانسازی و دندانپزشکی و

پرینت 3بعدی GoldBold

انواع مدل ها صنعتی و غیر صنعتی برای شبیه سازی، مونتا، ساخت و ریخته گری مطابق